Mijn product is defect

Een defect product is vervelend. Wij willen dat u zo snel als mogelijk weer optimaal gebruik kunt maken van uw aankoop, en bieden daarom de mogelijkheid uw product te repareren. Op deze pagina kunt u uw defecte product direct aanmelden ter reparatie.

Reparatie aanmelden

Defect bij ontvangst
Wanneer een product defect is bij ontvangst, kunt u het product binnen 14 dagen na aanschaf aanmelden in de winkel of via het retourformulier. Het product wordt vervolgens bij binnenkomst gecontroleerd en wanneer het defect bevonden is wordt het direct omgeruild voor een nieuwe.

Let op: het product moet binnen de garantievoorwaarden defect zijn en met de originele verpakking ontvangen zijn. Indien wij het product niet in de originele verpakking ontvangen, brengen wij 10% van het aankoopbedrag in rekening voor het opnieuw verpakken van uw product.
Er kan geen directe omruiling plaatsvinden op voor u speciaal gebouwde systemen, deze zullen worden gerepareerd.
 
Defect binnen garantie
De garantie is bedoeld om u als consument te beschermen, zodat u van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht. Meer informatie vindt u in de Koop en garantie brochure.

Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.

Garantie bij wijzigingen aan hardware
Mocht u uw product hebben uitgebreid of geüpgraded en uw product raakt onverhoopt defect, dan dient u in ieder geval eigen geplaatste hardware te verwijderen. Denk hierbij aan geheugenuitbreiding, een toegevoegde harde schijf of een nieuwe videokaart.
U dient het product namelijk in originele staat aan te bieden voor een reparatie. Doet u dit niet, dan wordt alle door uzelf toegevoegde hardware verwijderd en vernietigd.

Reparatie aanmelden  
 
Defect buiten garantie
In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

1.    Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
2.    Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
3.    Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
4.    In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik;
5.    Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
6.    Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
7.    Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij Paradigit u daar voor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
8.    Bij normale slijtage;
9.    Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val-of stootschade)
10.    Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.
Wanneer uw product defect is buiten de garantie kunt u uw product bij Norrod aanmelden ter reparatie. De volgende kosten kunnen in rekening worden gebracht:

Onderzoekskosten
Wanneer wordt geconstateerd dat uw defect buiten de garantie valt, worden in ieder geval onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze liggen tussen de €60,- tot €90,- en dienen in ieder geval betaald te worden om het product (zelfs ongerepareerd) retour te krijgen.

Verzendkosten
Bij reparaties buiten de garantie kunnen eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht, dit zijn in de meeste gevallen de verzendkosten.

Reparatiekosten
Naast onderzoekskosten staan op een prijsopgave ook de reparatiekosten. Dit zijn de daadwerkelijke kosten om uw product gerepareerd retour te krijgen.